Kontakt jídelna

Adresa: Mateřská škola Sedlčany
2. Školní jídelna
Šafaříkova 1070, PSČ 264 01 Sedlčany

Vedoucí 2. školní jídelny: Marie Neradová
tel.: 318 821 290
e-mail: jidelna2@ms-sedlcany.cz