Aktuality

ČERVENEC – SRPEN

PROVOZ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH:

1. 7. – 15. 7. 2022         MŠ SOKOLOVSKÁ             Tel.: 318 821 233

18. 7. – 5. 8. 2022         MŠ SEVERNÍ SÍDLIŠTĚ     Tel.: 318 821 722

8. 8. – 31. 8. 2022        MŠ ŠAFAŘÍKOVA                 Tel.: 318 821 290


ČERVEN

23. 6. 2022 – 15.00 hodin      ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY V KDJS

                                                 (SPOLEČENSKÝ SÁL)

14. 6. 2022 – 9.00 hodin    DIVADLO KOLOBĚŽKA V MŠ 

                                                „NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA“      Cena: 45,- Kč

8. 6. 2022 – 10.00 hodin     NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V KNIHOVNĚ

                                             „POSLEDNÍ SETKÁNÍ“

Pozvánka na informační schůzku pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

Dne 8. 6. 2022 v 15:30 hodin vás zveme na informační schůzku pro rodiče dětí přijatých od 1. 9.2022 k docházce do MŠ Sedlčany, Šafaříkova 1070.

Budou vám poskytnuty informace o provozu mateřské školy a umístění vašich dětí do jednotlivých tříd. Dále vám bude předán Evidenční list, Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud to bude možné, přijďte prosím bez dětí. Děkujeme.

  Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy.     

2. 6. 2022                        „VÝLET –  ZOO TÁBOR“


KVĚTEN

24. 5. 2022 – dopoledne    „FOTOGRAFOVÁNÍ“

                                           SPOLEČNÁ FOTKA      45,- Kč

                                            JEDNOTLIVEC (3 fotky)    60,- Kč

                                            SKUPINKA  (1 fotka)         20,- Kč

5. 5. 2022 – 15.00 hodin  SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA „BESÍDKU KE DNI MATEK“

3. 5. 2022 – 9.00 hodin   „RYTMICKÁ SHOW“   V MŠ                 (cena 70,- Kč)


DUBEN

   13. 4. 2022 – 10.00 hodin  NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V KNIHOVNĚ

                                             „TO JE JÍZDA“

   7. 4. 2022 – 10.30 hodin  NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. ZŠ

  6. 4. 2022 – 10.45 hodin  NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 2. ZŠ PROPOJENÍ

  5. 4. 2022 – 9.00 hodin   Divadlo „Koloběžka“ v MŠ  (cena 45,- Kč)

              „JEŽIBABA KOLOBAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE“

                  15.00 hodin  „JARNÍ POSEZENÍ“

    (PŘIJĎTE SI S DĚTMI UŽÍT DO ŠKOLKY HEZKÉ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE)


BŘEZEN

  29. 3. 2022 – 9.00 hodin  „BUBLINKOVÉ VYSTOUPENÍ“  (cena: 60,- Kč) 


 ÚNOR

DO 28. 2. 2022 – UHRAĎTE PROSÍM “ ŠKOLNÉ“ VE VÝŠI  2 100,- Kč

                             ČÍSLO ÚČTU: 0524850399/0800

                             VARIABILNÍ SYMBOL:  RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

                            ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO DÍTĚTE A MŠ ŠAFAŘÍKOVA

       ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI, KTERÉ MAJÍ ODKLAD

21. 2. – 25. 2. 2022 – JARNÍ PRÁZDNINY

                                PROSÍME O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DĚTÍ DO MŠ

                               PROVOZ BUDE ZAJIŠŤOVAT MŠ SOKOLOVSKÁ

15. 2. 2022 – DOPOLEDNE BUDEME MÍT V MŠ „KARNEVAL“

                     PŘIPRAVTE PROSÍM DĚTEM MASKY

  INFORMACE K PLAVÁNÍ   11. 2. – 22. 2. 2022  ( PÁTKY )

DO MŠ PŘIVEĎTE DĚTI PROSÍM DO 7.30 HODIN

ODJEZD AUTOBUSU: 7.45 HOD. OD KNIHOVNY     NÁVRAT:  NA OBĚD

S SEBOU: BAŤOH, PLAVKY, VELKÝ RUČNÍK, HŘEBEN, KAPESNÍK,

                 KDO MÁ DLOUHÉ VLASY – KOUPACÍ ČEPICI, PITÍ

SVAČINU POVEZEME DĚTEM Z MŠ. NAHLAŠTE PROSÍM, KOMU SE DĚLÁ

V AUTOBUSE NEVOLNO.

DO AUTOBUSU MUSÍ MÍT DĚTI ROUŠKU!

11. 2. – 22. 4. 2022 – VŽDY PÁTEK  POKUD EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE DOVOLÍ

                               BUDEME JEZDIT NA PLAVÁNÍ. 9 LEKCÍ – CENA 630,- Kč.

                                ZA AUTOBUS SE BUDE PLATIT AŽ PO SKONČENÍ

                              PLAVÁNÍ. ZÁJEMCI (PŘEDŠKOLÁCI) SE PŘIHLÁSÍ VE SVÉ

                             TŘÍDĚ. DALŠÍ INFORMACE V MŠ


LEDEN

7. 1. 2022 – OD 10.00 HODIN SE PŘEDŠKOLÁCI ZÚČASTNÍ V ZŠ PROPOJENÍ

                                                 “ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY“  (ROUŠKY NUTNÉ !)


PROSINEC

O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 23. 12. – 31. 12. 2021 NEBUDE V MŠ PROVOZ

PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY. DO NOVÉHO

ROKU 2022 PAK HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMICKÉ SITUACI, NEBUDE

ANI LETOS VÁNOČNÍ BESÍDKA

16. 12. 2021 – 9.00 hodin  „POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA“

        (DIVADLO KOLOBĚŽKA – V MŠ)     cena 45,- Kč         ( Nutné roušky ! )

15. 12. 2021 – během dopoledne   „VÁNOČNÍ NADÍLKA“

8. 12. 2021 – 10.00 – 10.30 hodin  „ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ“      ZRUŠENO !

   (PŘEDSTAVENÍ PROBĚHNE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ NA ZAHRADĚ ZUŠ

    PRO PŘEDŠKOLÁKY)                

3. 12. 2021 –  během dopoledne  „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“


LISTOPAD

24. 11. 2021od 8.45 hodin  fotografování  „VÁNOČNÍ SOUBOR“   cena: 300,- Kč

18. 11. 2021 – 9.00 hodin „O SKŘÍTCÍCH USÍNÁČCÍCH“

     (DIVADLO KOLOBĚŽKA – V MŠ)      cena 45,- Kč    ( Nutné roušky !)                   

5. 11. 2021 – od 10.00 hodin  „POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA“

                 (PŘEDŠKOLÁCI SE ZÚČASTNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY

                  V ZŠ PROPOJENÍ.  ROUŠKY NUTNÉ !)


          AKCE ŘÍJEN

BĚHEM ŘÍJNA PROSÍM UHRAĎTE „ŠKOLNÉ“  na číslo účtu: 524 850 399 /0800

 PŘESNÉ INFORMACE O VÝŠI „ŠKOLNÉHO“ BUDOU VYVĚŠENÉ V ŠATNĚ

 KAŽDÉ TŘÍDY. PROSÍM PLAŤTE POUZE UVEDENOU ČÁSTKU. DĚKUJI

      VYBÍRÁME 200,- Kč NA MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY A VÁNOČNÍ DÁREK

22. 10. 2021 9.00 hodin  „PLECHA A NEPLECHA V LESE“

                      ( DIVADLO P. KUBCE – v MŠ)        cena 45,-Kč

21. 10. 2021od 15.00 hodin Vás zveme do MŠ  na „PODZIMNÍ POSEZENÍ“

                      (přijďte si s dětmi užít hezké tvořivé odpoledne)

                  Podrobné informace budou v šatnách. Roušky nutné 

18. 10. 2021 od 10.00 hodin půjdou PŘEDŠKOLÁCI DO KNIHOVNY

                       „DUBÁNCI – PŘÍBĚH JEDNOHO ROKU“                 


AKCE ZÁŘÍ

16. 9. 202115.30 hodin „INFORMAČNÍ SCHŮZKA“ pro rodiče

         Program:  Školní řád, Stravné, Školné, Omlouvání dětí, Akce MŠ, Diskuse