Mimoškolní akce

 • Cesta za pokladem
 • Podzimní posezení s rodiči
 • Návštěvy divadel a kulturních zařízení
 • Návštěvy Městské knihovny
 • Myslivecký den
 • Pouštění draků
 • Setkání s Mikulášem
 • Vánoční vystoupení v Domově seniorů
 • Vánoční besídka
 • Cvičení v tělocvičně TJ Tatran Sedlčany
 • Návštěva 1.tříd v obou základních školách
 • Karneval v MŠ
 • Plavecký výcvik v Aquaparku v Příbrami
 • Jarní posezení s rodiči
 • Návštěva u Policie ČR
 • Návštěva ZUŠ Sedlčany
 • Výlet za zvířátky do ZOO
 • Návštěva u Hasičů
 • Den dětí
 • Pěší výlet na zámek Červený Hrádek
 • Třídní výlety – do okolí Sedlčan
 • Společné fotografování na školní zahradě
 • Rozloučení s předškoláky