O školce

Mateřská škola Šafaříkova je čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 108 dětí. Navštěvují ji děti ze Sedlčan a okolních obcí, spadajících pod správu Městského úřadu Sedlčany. Mateřská škola je umístěna v centru města, situována za budovou Městského úřadu. V provozu je od ledna 1984. Jedná se o jednopatrovou budovu, ve které jsou tři pavilony, každý se samostatným vchodem. V prvním a druhém pavilonu jsou umístěny třídy, ve třetím pavilonu je centrální hala, kuchyně, prádelna, kanceláře a šatny provozních zaměstnanců. U školy je velká zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami, zahradním nábytkem a brouzdalištěm. Zahrada je hojně využívána při pobytu dětí venku v dopoledních i odpoledních hodinách.

Stravování zajišťuje školní jídelna, jejíž součástí je školní kuchyně s vývařovnou.

Třídy mateřské školy jsou jak v přízemí, tak v prvním patře budovy. Celá přední část budovy je situována směrem k jihu a dostatečně prosklená.

Mateřská škola působí velmi útulným dojmem. Třídy a herny jsou vybaveny hracími koutky, relaxační zónou a vkusným nábytkem. Ve třídách je velmi dobré materiálně technické a herní vybavení, vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou tříd a šaten dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány.

Místnosti, vybavené hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti.

Čtyřtřídní mateřská škola má věkově smíšené třídy. Prostředí mateřské školy je přehledné, děti se v něm v krátké době velmi dobře orientují.