Program dne

6:00 – 8:45   Příchod dětí do MŠ. Spontánní aktivity dětí, IP
8:45 – 9:00 Zdravotní cvičení, hygiena 
9:00 – 9:30   Řízené činnosti 
9:30 – 10:00 Hygiena, svačina, příprava na pobyt venku
10:00 – 11:45   Pobyt venku  
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:15   Odpočinek, hygiena  
14:15 – 14:30 Odpolední svačina  
14:30 – 16:00   Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ  

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do 13.00 hodin,

Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.